Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoluje dotknutá osoba spoločnosti Záhradníctvo Iveta s. r. o., so sídlom Kovácsova 357/133, Bratislava - Rusovce 851 10, IČO: 51 140 691, DIČ: 2120608666 (Ďalej len "Správca"), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

Meno, priezvisko, názov spoločnosti, adresa, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom obchodnej činnosti Správcu. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu neurčitú.

Spracovanie osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, viac nižšie.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom. Osobné údaje môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

Práva uplatníte zaslaním emailu alebo zasláním listu na kontaktné údaje správcovskej spoločnosti.

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov máte právo obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.