Informácie - Služby

Rez ovocných stromov

Pre bohatú úrodu krásnych plodov je bezpodmienečne nutný správny rez ovocných stromkov. Prevádzame ho v období pre každý druh najvhodnejší. Vykonávame základný rez, jarný, letný a zimný rez ovocných výpestkov. Veľmi sa zabúda na letný rez, ktorý podporuje tvorbu kvetných pukov a obmedzuje bujnenie stromov. Spôsoby rezu ovocných stromov.

  • výchovný ( tvarovací )
  • udržovací ( regulujeme rodivosť )
  • zmladzovací ( obnovujeme rodivosť a rast )

Cenová ponuka.

Cenovú ponuku Vám vypracujeme po obhliadke, alebo po dohode  


Konzultačné hodiny

Stáva sa, hlavne keď tu máme veľa zákazníkov, že nemáme čas každému vysvetľovať ako každá rastlina rastie, aké má vlastnosti, do akých podmienok je vhodná a pod. Každému sa snažíme dať čo najviac informácii, ale sú prípady, keď sa to jednoducho nedá stihnúť aj vzhľadom k tomu, že väčšina z nás má naponáhlo. Pri konzultačných hodinách sa budeme venovať každému zákazníkovi individuálne, dáme mu všetky potrebné informácie a budeme sa snažiť to zosúladiť aj s praktickými ukážkami.

Objednávky prijímame na telefónnom čísle 0903 433 033 a na mailovej adrese kvety@klivia.com

Cena konzultačných hodín je € 10,00 za 20minút. V prípade, že sa po konzultačných hodinách rozhodnete pre nákup, podľa veľkosti nákupu vám bude primeraná čiastka peňazí vrátená.

Pravidlom samozrejme ostáva, že každému zákazníkovi v čase otváracích hodín budeme poskytovať konzultácie zadarmo, ale v rámci možnosti.


Aerifikácia prevzdušňovanie trávnika

Aerifikácia je prepichovanie trávnej mačiny dutými valcami do hĺbky 6 – 8 cm, prípadne až do hĺbky 13 cm. Na 1m2 sa vytvorí 500 až 1 100 vpichov. Vypichnuté časti trávnika by sa mali pozbierať a vzniknuté otvory vyplniť kremičitým pieskom frakcie okolo 0,2mm v množstve asi 5 - 10 litrov na m2. V krajnom prípade sa vypichnuté časti nechajú na trávniku a pomocou zaťahovacieho sita sa použijú na vyrovnanie. Čítať ďalej.


Vertikutácia prevzdušňovanie trávnika

Hrubá vrstva trávnej plsti spôsobuje plytké zakoreňovanie trávnika – korene sa nezakoreňujú do hĺbky, ale rozrastajú sa do vrstvy v trávnej plsti. Trávna plsť vytvára optimálne podmienky pre rast burín, vznik rôznych chorôb a v období suchšieho počasia trávnik rýchlo vysýcha. Je viacero dôvodov, prečo sa nám vytvorí hrubá plsť, ktorá zabraňuje prístupu vzduchu, živín a vody ku koreňom trávnika a zároveň zabraňuje výmene plynov:

  • 1. Pri pravidelnom kosení odstraňujeme vertikálne rastúce listy trávnika. Horizontálne prírastky pod čiarou kosenia zostanú neporušené. Sú veľmi dôležité pre zahusťovanie trávnika. Avšak časom nám úplne zahustnú a utvoria nám nepriepustnú plsť.
  • 2. Aj pri najkvalitnejšom kosení nám časť pokosenej hmoty ostane v trávniku, čo pri častom kosení uschnutím trávnej hmoty vytvorí trávnu plsť.
  • 3. Klimatické zmeny spôsobujú zvýšený rast machov, ktoré potláčajú rast trávy. Mach je skoro vždy ukazovateľom aj toho, že trávnik je chudobný na živiny.
  • 4. Po dlhších etapách suchšieho počasia zostávajú na trávniku zbytky suchej odumretej trávy. Veľmi dôležitým faktorom je, že zamedzíme rastu dvojklíčnolistých burín, hlavne s listovými ružicami prisadnutými k povrchu pôdy.
Čítať ďalej.