Reklamácie

Každý kupujúci zákazník má právo na reklamáciu keď tovar nemá prislúchajúce parametre  
alebo nespĺňa očakávania zákazníka. Reklamáciu podávam osobne, mailom alebo listom.
Reklamácia by mala mať písomnú formu a musí obsahovať prečo sa reklamuje, popis závady s
reklamovaným tovarom, iniciále ako meno, priezvisko, adresu, kontakt, doklad o kúpe.

Reklamovaný tovar pošlite alebo doneste osobne späť do našej predajne. 

Po obhliadke reklamovaného tovaru Vám bude tovar vymenený, alebo Vám bude vrátená čiastka
peňazí, alebo bude reklamácia zamietnutá ako bezdôvodná.

Preto Vás prosíme, aby ste si pri nákupe hlavne rastlinného materiálu tovar dôkladne
prekontrolovali a prípadné nedostatky hneď konzultovali s predajcom.